Pelastakaa Lapset joulukeräys

Jouluna 2020 tuemme Pelastakaa Lasten kotimaan työtä. Joululahjoitusten turvin ehkäistään syrjäytymistä ja autetaan kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä.

Julen 2020 stöder vi Rädda Barnens inhemska verksamhet. Medlen används för att stöda mindre bemedlade familjer i Finland

 

Pelastakaa Lapset jouludiplomi 2020 (lue lisää)